PSY_Onderzoek_KlinischePsychologie_16830_head_large.jpg
MUSIC-DECARE
MUSIC-DECARE: MUSIC for homeliving people with DEmentia and their CAREgivers

Thema: Vaktherapie

Het doel van deze studie is het onderzoeken van de effecten van het luisteren naar gepersonaliseerde muziek op probleemgedrag bij thuiswonende mensen met dementie. Daarnaast worden de effecten van deze interventie op stemming, kwaliteit van leven, dagelijks fysiek en functioneel functioneren, het gebruik van medicatie, en het gebruik van respijtzorg en/of opname in een verpleeghuis onderzocht. Ook de effecten op stress en de fysieke gezondheid van de mantelzorger zullen onderzocht worden, evenals de kosteneffectiviteit van deze interventie.

Onderzoekers

Voor dit project wordt samengewerkt met :

  • Erasmus MC 
  • Stichting Muziek als Medicijn