PSY_Onderzoek_KlinischePsychologie_16830_head_large.jpg
Muziektherapie en depressie

Effecten van muziektherapie bij depressieve symptomen

Thema: Vaktherapie

De promovenda, Sonja Aalbers, zelf muziektherapeut en buitenpromovenda bij de OU, heeft in haar proefschrift eerst een Cochrane review verricht naar de effecten van muziektherapie bij depressie. Vervolgens is een muziektherapeutische aanpak ter reductie van depressieve klachten ontwikkeld en geïmplementeerd in een hogeschool om studenten met depressieve klachten te helpen deze klachten te reduceren. Deze aanpak is daarna geëvalueerd met een procesevaluatie en een multiple single case design om een eerste beeld te krijgen van eventuele effecten. Hierbij is o.a. ESM toegepast. In totaal zijn er vijf studies verricht.

Onderzoekers

Binnen dit project wordt samengewerkt met: 

  • NHL Stenden
  • Zuyd Hogeschool 
  • ArtEZ hogeschool voor de kunsten

Lees ook
Muziektherapie helpt studenten met depressieve klachten