PSY_Onderzoek_Angstklachten_18839_head_large.jpg
YAM5: onderzoek naar de duidelijkheid en effectiviteit
Angst bij kinderen en tieners horen vanzelf over te gaan. Maar soms gebeurt dat niet: de klachten blijven bestaan. Dat wordt lang niet altijd opgemerkt. Ellin Simon (Open Universiteit) en Peter Muris (Maastricht University) hebben een angstvragenlijst ontwikkeld voor kinderen van 8 tot en met 18 jaar om angst op te sporen. YAM5 is een onderzoek naar de duidelijkheid en effectiviteit van die vragenlijst. Dat doen ze door kinderen kinderen en ouders te vragen de vragenlijst in te vullen.

Gestart in 2021

Onderzoekers

  • Ellin Simon (OU)
  • Peter Muris (UM)

Samenwerkingsproject met Maastricht University. Gesteund door ABBAS fonds

Over YAM5

Kinderen zijn sterk afhankelijk van hun omgeving voor een verwijzing naar adequate hulp in geval van psych(olog)ische problemen. Ten minste 70% van de kinderen met een angststoornis krijgt hier geen behandeling voor. Om het identificeren van kinderen en adolescenten met disfunctionele angst te bevorderen, hebben we een betrouwbaar en valide meetinstrument nodig.

Wij ontwikkelden de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5). Wij stellen ons ten doel om meer inzicht te verkrijgen in de criteriumvaliditeit van de kind- en de ouderversies van de YAM-5. Hiertoe maken we vergelijkingen met een diagnostisch instrument, de Structured Clinical Interview for DSM-5 Disorders for Children-junior (SCID-junior). We zullen de afkapscores van de Nederlandstalige versie van de YAM-5 bepalen, inzicht verwerven in de concurrente validiteit, alsmede bekijken hoe specifiek de vragenlijst voorspelt welke angststoornissen kinderen krijgen. Voor deze studie benaderen we kinderen en adolescenten van 8-18 jaar (n = 550), samen met hun ouders.

Oproep aan kinderen en hun ouders

Iedereen is weleens bang

Als kind ben je misschien bang voor een monster onder je bed of je bent bang voor blaffende honden of voor katten met felle ogen. Als tiener kun je bang zijn voor wat anderen van je vinden. Vaak gaat dit vanzelf over.

Wat als het niet vanzelf overgaat?

Soms gaan angstklachten niet vanzelf over. Angstklachten worden ook niet altijd opgemerkt. Daarom krijgt niet iedereen een behandeling. Angstklachten kunnen dan als je ouder wordt blijven bestaan. Dit kan leiden tot een angststoornis of andere problemen, zoals een depressie.

Vroeg opsporen van angst

De onderzoekers Ellin Simon en Peter Muris maakten een angstvragenlijst die angst vroeg kan opsporen. Deze vragenlijst heet de YAM-5. De YAM-5 is gemaakt voor kinderen van 8 tot en met 18 jaar. Ellin Simon en Peter Muris willen weten of deze vragenlijst goed werkt. Daarom zijn zij met dit onderzoek gestart.

Meedoen aan het onderzoek?

Dat kan! Het gaat als volgt. Als ouder en kind doe je samen mee aan het onderzoek. Ouder en kind vullen allebei de YAM-5 vragenlijst in. Daarna volgen er twee interviews: een interview met de ouder en een interview met het kind. Dit interview heet de SCID-5 junior. Er worden alleen vragen over angst gesteld. Wij zijn benieuwd naar wat het kind denkt en voelt. Er zijn geen goede of foute antwoorden.

Samengevat

Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst en een interview. Je kunt thuis meedoen, op de computer. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Waarschijnlijk zal de ouder de vragenlijst iets sneller invullen dan het kind. Dit maakt helemaal niet uit, want er is genoeg tijd. Daarna volgen de interviews; eerst wordt de ouder geïnterviewd en daarna het kind. Elk interview duurt ongeveer 30 minuten.

Lees ook:

Nieuwsbericht: Onderzoek vroeg opsporen van angstklachten bij kinderen en tieners