PSY_Onderzoek_KlinischePsychologie_16830_head_large.jpg
Muziektherapie voor vluchtelingenkinderen

Inzet van muziektherapie in scholen aan kinderen met een vluchtelingenachtergrond 

Thema: vaktherapie

Scholen krijgen steeds meer te maken met kinderen en jongeren met een vluchtelingverleden. Zij hebben veel meegemaakt, waardoor zij vaak stress, onzekerheid en concentratieproblemen ervaren. Een goede aanpak vraagt om cultuursensitief handelen en het overbruggen van een taalbarrière. Interventies met non-verbale en speelsere werkvormen zoals muziek bieden de mogelijkheid om zonder taal een ontwikkeling bij het kind te realiseren. Zo’n interventie is “Safe & Sound”. Het is een oplossingsgerichte interventie waarbij principes vanuit muziektherapie worden toegepast binnen het basis- en middelbaar onderwijs.

In dit praktijkproject werd “Safe & Sound” doorontwikkeld met een procesevaluatie op drie scholen. Het leidde tot: 

  • een handleiding “Safe & Sound”,
  • meer inzicht in de randvoorwaarden, succes- en faalfactoren en waardering ten aanzien van de implementatie en uitvoering van “Safe & Sound” en
  • aanbevelingen voor verdere implementatie, verbreding en vervolgonderzoek.

Onderzoekers

Binnen dit project wordt samengewerkt met:

  • Zuyd Hogeschool

Dit onderzoek is (mee)gefinancierd door:

  • ZonMW

Lees ook