Onderwijswetenschappen_13457_head_large.jpg
Loopbaankeuzes en studiesucces Agora-leerlingen
 

Soort project: gefinancierd door Directie Hoger Onderwijs van MinOCenW
Looptijd: 2018-2022
Hoofdonderzoeker: Jos Claessen

Doel van het onderzoek is de loopbaankeuzes (proces en resultaat) van Agora-leerlingen in het VO in kaart te brengen en vervolgens na te gaan wat hun studiesucces is in het eerste jaar van het hoger onderwijs.


Agora in Roermond behoort tot de categorie van scholen die gekozen hebben voor vergaande vormen van gepersonaliseerd onderwijs en fungeert daarbinnen als prototype. Ook de leerlingen van Agora moeten loopbaankeuzes maken: welk examenniveau, welk profiel, welk vakkenpakket, welke vervolgopleiding en welk beroepsperspectief? Het eerste doel van het onderzoek is dit traject op school- en leerlingniveau te beschrijven. Vervolgens worden deze leerlingen in hun studiesucces gevolgd in het eerste jaar van HBO en WO. Hierbij wordt aangesloten bij de opzet van de landelijke Startmonitor van ResearchNed. De gegevens van de Startmonitor fungeren ook als vergelijkingsmateriaal.

Downloads

Download de rapporten van prof. dr. Jos Claessen:

Leren voor een leven lang ontwikkelen, katern 1 - Voorstudie (2020)

Agora en de eerste horden: tussenbalans na vier jaar van grensverleggende onderwijsinnovatie en de eerste eindexamens (pdf -2019)

Tegels van Agora: verslag van het eerste jaar van een grensverleggende onderwijsinnovatie (pdf - 2016)

Lees ook

2021

Examenleerlingen Agora weten wat ze willen

Onderzoek: loopbaankeuzes Agora-leerlingen en hun studiesucces in eerste jaar hoger onderwijs

2019

Onderzoek doorstroom Agora-leerlingen naar hoger onderwijs

Webcolumn over de resultaten van het tweede examenjaar op Agora Roermond

2018

'Agora maakt maximaal gebruik van bestaande flexibiliteit in examenvarianten'

Onderzoek: Hoe doet de eerste generatie AGORA-leerlingen het?

2016

'Agora maakt fundamentele onderwijsvernieuwing waar'