PSY_TrainingDurven_12493_head_large.jpg
Project Online training 'Leer te durven'

Onderzoekers

 • Dr. Ellin Simon (OU)
 • Dr. Eva De Hullu (OU)
 • Prof. dr. Susan Bögels (UvA)
 • Dr. Peter Verboon (OU)
 • Prof. dr. Jacques van Lankveld (OU)

Projectwebsite

Meer informatie is te vinden op de projectwebsite.*

Doe mee

Voor het onderzoek hebben we een online angsttraining ontwikkeld die kinderen van 8-13 jaar helpt om dapperder te worden. Deelname is gratis. Geef je op en doe mee.*

* Het project is afgerond, de link is niet meer beschikbaar.

Online training 'Leer te durven'
Optimaliseren van online CGT-trainingen voor angstige kinderen

Angstklachten bij kinderen monden vaak uit in angststoornissen en zowel angstklachten als angststoornissen hebben een chronisch karakter. Angststoornissen zijn de meest voorkomende vorm van psychopathologie bij kinderen. Een effectieve methode om in te grijpen bij angstklachten is Cognitieve Gedragstherapie (CGT). Kinderen krijgen echter te maken met drie barrières die hen verhinderen om optimaal te profiteren van CGT.

 • Ten eerste krijgt slechts 20% van de kinderen met angststoornissen hiervoor een training of een behandeling. Dit heeft te maken met de toegankelijkheid en beschikbaarheid van behandeling.
 • Ten tweede is niet voldoende duidelijk wat de werkingsmechanismen van CGT zijn bij kinderen. Op basis van theoretische modellen en CGT bij volwassenen krijgen zij strategieën aangeboden om hun denkpatronen te wijzigen (minder disfunctionele cognities te krijgen) en om hun vermijdingsgedrag te verminderen. De werkingsmechanismen van cognitieve en gedragsmatige strategieën zijn echter beperkt en onvolledig empirisch onderzocht bij kinderen.
 • Ten derde zijn interventies te weinig aangepast aan de specifieke noden van kinderen, doordat niet duidelijk is bij welke kinderen CGT goed werkt en bij welke kinderen CGT minder goed werkt. Mogelijk heeft het ontwikkelingsniveau van kinderen een sterke invloed op de mate waarin zij kunnen profiteren van CGT.

Het huidige project beoogt deze drie barrières waardoor angstige kinderen niet optimaal kunnen profiteren van CGT, het hoofd te bieden.

 • Hiertoe wordt een laagdrempelige online op CGT-gebaseerde training voor angst bij kinderen (8-13 jaar) ontwikkeld en middels een randomized controlled trial (RCT) onderzocht op effectiviteit (barrière 1). De online training is gebaseerd op de huidige face-to-face training "Leer te Durven!" (Simon & Bögels, 2014).
 • Binnen deze studie wordt nagegaan of de training werkt via het verminderen van disfunctionele cognities en het verminderen van vermijdingsgedrag (barrière 2).
 • Tenslotte zal bekeken worden wat het effect is van het cognitief ontwikkelingsniveau op de werkingsmechanismen van de training (barrière 3).

Zowel het verhogen van de beschikbaarheid van CGT voor kinderen met angstproblemen door het aanbieden van een online training, als inzicht in de werkingsmechanismen en elementen die de effectiviteit van CGT beïnvloeden, dragen bij aan een optimalisatie van CGT voor angstige kinderen.

Lees ook

Luister naar

Bekijk het interview met de onderzoekster over 'Leer te durven'

Bekijk dit filmpje over een deelneemster en haar angst

 

Deze studie wordt gefinancierd door Stichting Mind.