OW_LevenLangLeren_17076_head_large.jpg
Stress(ed)2Learn
 

Soort project: Eerste geldstroom, nog geen externe financiering
Looptijd: Januari 2018 - heden
Onderzoekers: Johan Lataster, Rianne Golsteijn, Renate de Groot

Laag studentenwelzijn wordt in toenemende mate beschouwd als een last voor de volksgezondheid. Weinig is bekend over studentenwelzijn binnen de onderwijscontext. Informatie over de wijze waarop de onderwijs- en pedagogische vaardigheden van docenten ingezet kunnen worden om studentenwelzijnsproblemen op te lossen ontbreekt. Daarom is wetenschappelijk onderzoek, inspelend op expertise van docenten, naar de redenen voor laag studentenwelzijn, de situationele context en mogelijke aanpakken om dit op te lossen, in nauwe samenwerking met de onderwijspraktijk, noodzakelijk.

Om de relatie tussen onderwijscontext, het studentenwelzijn en het studiesucces op een dagelijkse basis, fluctuerend over de dag wordt gebruik gemaakt van de ‘Experience Sampling Method’ (ESM). Met deze methode worden op 10 momenten per dag, gedurende 7 dagen, op individuele basis, gegevens verzameld over de onderwijscontext, de dispositionele behoeften en studentwelzijn, waarmee de ‘black box van het studentenleven’ geopend wordt. 

Onderzoek binnen Stress(ed)2Learn (veelal uitgevoerd door scriptiestudenten Onderwijswetenschappen) resulteert in meer helderheid omtrent de complexe dagelijkse onderwijscontextuele factoren die een rol kunnen spelen in studentenwelzijn en in concrete adviezen en richtlijnen voor de onderwijspraktijk, inspelend op hun expertise, om studentenwelzijn en studiesucces te verbeteren.