PSY_Onderzoek_KlinischePsychologie_16830_head_large.jpg
Onderzoeksprojecten
 

Binnen de vakgroep klinische psychologie lopen de volgende onderzoeksprojecten.
Ze zijn gerangschikt naar de zes thema's:

 1. E-mental health toepassingen
 2. Sociale uitsluiting, eenzaamheid en psychopathologie
 3. Therapieën (vaktherapie, psychotherapie, animal assisted therapy en human animal bond, online therapie)
 4. Kind & jeugd psychopathologie
 5. Persoonlijkheid en pervasieve problematiek
 6. Mechanismen van psychopathologie
  

E-mental health toepassingen

 • '@app-studie’: De mentale gezondheid van Nederlandse jongeren in kaart gebracht met behulp van een ESM smartphone app
  Dr. Viviane Thewissen en dr. Nicole Gunther
   
 • Ontwikkeling en evaluatie van een feedbackmethode voor gespreksvaardigheden met behulp van de webcam (ISPOT)
  Dr. Jeroen Kuntze en dr. Mark Hommes
   
 • ‘Chemified’: een project rond de ontwikkeling van een JITAI (Just-in-time adaptive intervention) voor mensen die aan chemseks doen
  Dr. Tom Platteau i.s.m. Corinne Herrijgers, MSc (Instituut voor Tropische Geneeskunde, Antwerpen), dr. Eric Florence (Instituut voor Tropische Geneeskunde, Antwerpen), prof. dr. Heidi Vandebosch (Universiteit Antwerpen) en prof. dr. Karolien Poels (Universiteit Antwerpen)
  Lees meer over dit onderzoek
   
 • Alcoholconsumptie in het dagelijkse leven: experience sampling onderzoek naar de relatie met o.a. stress, affect (instabiliteit) en sociale context (ERAB project)
  Dr. Viviane Thewissen i.s.m. Prof. dr. Nele Jacobs (OU, vakgroep Levenslooppsychologie) en Prof. dr. Lilian Lechner (OU, vakgroep Gezondheidspsychologie) en Mira Duif, MSc (promovendus)

Sociale uitsluiting, eenzaamheid en psychopathologie

Therapie: vaktherapie

 • Effecten van muziektherapie bij depressieve symptomen
  Prof. dr. Susan van Hooren, en Sonja Aalbers (buitenpromovendus) i.s.m. NHL Stenden, Zuyd Hogeschool en ArtEZ hogeschool voor de kunsten
   
 • Inzet van muziektherapie in scholen aan kinderen met een vluchtelingenachtergrond (ZonMw project)
  Prof. dr. Susan van Hooren, i.s.m. Zuyd Hogeschool
   
 • Implementatie van muziektherapie bij mensen met frontotemporale dementie (Alzheimer NL project)
  Prof. dr. Susan van Hooren, i.s.m. Zuyd Hogeschool, VU, Roxelane Care, ArtEZ hogeschool voor de kunsten)
   
 • Inzet van orthopaedagogische muziekbegeleiding bij kinderen met leerstoornissen
  Prof. dr. Susan van Hooren, en Elisabeth Dumont (buitenpromovendus) i.s.m. Maastricht University, Zuyd Hogeschool en Universiteit van Amsterdam
   
 • Effecten van Muziektherapie bij mensen met licht verstandelijk beperking
  Prof. dr. Susan van Hooren, en Martina de Witte (buitenpromovendus) i.s.m. Universiteit van Amsterdam, Zuyd Hogeschool en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
  Lees ook: Wat is de kracht van muziek?
   
 • Vaktherapie bij persoonlijkheidsstoornissen
  Prof. dr. Susan van Hooren, i.s.m. Suzanne Haeyen (bijzonder lectoraat Hogeschool van Arnhem en Nijmegen), GGNet en Zuyd Hogeschool
   
 • Inzet van beeldende therapie bij kinderen en jongeren met licht verstandelijk beperking
  Prof. dr. Susan van Hooren, en Liesbeth Bosgraaf (buitenpromovendus) i.s.m. NHL Stenden, Alliade en Zuyd Hogeschool
   
 • Beelden therapeutische observatie en diagnostiek in de GGZ 
  Prof. dr. Susan van Hooren, en Ingrid Penzes (buitenpromovendus) i.s.m. Radboud Universiteit, Zuyd Hogeschool en Anglia Rushkin University
   
 • Inzet van dramatherapie bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis 
  Prof. dr. Susan van Hooren, en Marij Berghs (buitenpromovendus) i.s.m. Zuyd Hogeschool en Radboud Universiteit
   
 • Vaktherapie in de leefomgeving van mensen met een licht verstandelijke beperking (RAAK project)
  Prof. dr. Susan van Hooren, i.s.m. Zuyd Hogeschool, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en diverse praktijkinstellingen
   
 • De ontwikkeling van een Evidence gap map voor vaktherapie in de forensische jeugdzorg (KFZ-J project)
  Prof. dr. Susan van Hooren, i.s.m. verschillende hogescholen en praktijkinstellingen
   
 • De ontwikkeling van een Evidence gap map voor vaktherapie in de forensische volwassenzorg (KFZ project)
  Prof. dr. Susan van Hooren, i.s.m. verschillende hogescholen en praktijkinstellingen
   
 • De effecten van muziektherapie op gedrag, stemming en kwaliteit van leven bij mensen met dementie
  Dr. Anna-Eva Prick i.s.m. prof. dr. Susan van Hooren,, dr. Peter van Domburg (Zuyderland Medisch Centrum), prof. dr. Sytse Zuidema (Rijksuniversiteit Groningen), dr. P. Verboon (OU, vakgroep Methoden en Technieken), dr. Annemieke Vink (ArtEZ) en prof. dr. Jos Schols (Maastricht University)
   
 • Validatie van muziek(therapie) interventies bij mensen met dementie 
  Dr. Anna-Eva Prick i.s.m. prof. dr. Susan van Hooren,, Gerben Roefs (Hogeschool Utrecht) en prof. dr. Jean-Pierre Wilken (Hogeschool Utrecht)
   
 • Vaktherapie: doen wat werkt
  Prof. dr. Suzan van hooren
  Download de oratie van Suzan van Hooren.
 

 Therapie: psychotherapie

 • Method of Levels therapie: therapie gebaseerd op een transdiagnostische gespreksmethode Dr. Eva de Hullu i.s.m. drs. Ger Schurink (psychotherapeut)
  Meer informatie vindt u op de Method of Levels website.
   
 • De effectiviteit van rouwinterventies
  Dr. Denise van Deursen i.s.m. prof. dr. Margaret Stroebe (Universiteit Utrecht), dr. Henk Schut (Universiteit Utrecht) en dr. Lonneke Lenferink (Universiteit Utrecht)
   
 • Psychotherapie: wetenschap, werkveld en onderwijs
  Prof. dr. Agnes Scholing 
  Download de oratie van Agnes Scholing

Therapie: animal assisted therapy en human animal bond

 •  Animal Assisted Interventions, fundamenteel onderzoek naar relatie mens-dier waaronder b.v. gehechtheid van kinderen aan huisdieren, en onderzoek naar achtergronden (psychopathie) van de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling.
  Prof. dr. Marie-José Enders
  Meer informatie vindt u op de themapagina het effect van een huisdier
   
 • Onderzoek naar kosten effectiviteit van epilepsiehonden
  (EPISODE onderzoek, ZONMW)
  Prof. dr. Marie-José Enders-Slegers i.s.m. Erasmus Universiteit, Instituut voor Antrozoölogie, Hulphond Nederland en Bulters Mekke Assistancedogs, Expertise Centrum Kempenhaeghe, Epilepsiefonds.
   
 • Onderzoek naar voorleeshonden (Animal Assisted Education) bij migrantenkinderen en kinderen met achterstanden (READ4Succeed onderzoek, Erasmus + project)
  Prof. dr. Marie-José Enders-Slegers i.s.m. Universiteit Lissabon, IVA, AAIZOO en diverse organisaties in Spanje en Portugal.
   
 • Animal Assisted Education bij kinderen met leer- en gedragsproblematiek
  Prof. dr. Marie-José Enders-Slegers i.s.m. prof. dr. Rob Martens (OU) en Riki Verhoeven, MSc (buitenpromovendus)
   
 • Animal Assisted PsychoTherapy in een psychiatrische populatie met trauma en hechtingsproblematiek
  Prof. dr. Marie-José Enders-Slegers, dr. Annemiek. van Dijke (PsyQ, Parnassia Group Academy) dr. Inge Noback (OU, Methoden en Statistiek) en Geza Kovacs, MSc. (buitenpromovendus)
   
 • Animal assisted interventions with horses: the horse boy method voor kinderen met autisme
  Prof. dr. Marie-José Enders-Slegers i.s.m. prof. dr. Karin Hediger (OU, Universiteit Basel), dr. Steffie van der Steen (Rijksuniversiteit Groningen) en Marloes Ernst, MSc (buitenpromovendus)
   
 • The role of pets: child-pet bond in the attachment network
  Prof. dr. Marie-José Enders-Slegers i.s.m. prof. dr. Karin Hediger (OU, Universiteit Basel) dr. Annemiek.v.Dijke,(PsyQ,Parnassia Group Academy), dr. Roeslan Leontjevas (OU, Methoden en Statistiek) en Danielle Groenewoud, MSc (buitenpromovendus)
   
 • Human animal bond in times of Covid
  Prof. dr. Marie-José Enders-Slegers i.s.m. prof. dr. C. Moons (Universiteit Gent) en Ana Martos Martinez Caja, MSc (promovendus universiteit Gent, faculteit diergeneeskunde, dep. ethologie)
   
 • Research donkey assisted mindfulness for people with burnout
  Prof. dr. Marie-José Enders-Slegers i.s.m. prof.dr. Karin Hediger (OU, Universiteit Basel), dr. Roeslan Leontjevas (OU, Methoden en Statistiek) en Brigitte Wijnen, MSc (buitenpromovendus)
   
 • Animal assisted interventions: Research into the effects of visiting dogs and robot cats in a nursing home)
  Prof. dr. Marie-José Enders-Slegers i.s.m. prof. dr. Jos Schols (Maastricht University), dr. Inge Noback (OU, Methoden en Statistiek) en Lonneke Schuurmans, MSc, medisch ouderenspecialist (buitenpromovendus)
   
 • De invloed van de hechtingsrelatie tussen eigenaar en hond op het welzijn van de hond
  Prof. dr. Marie-José Enders-Slegers i.s.m. prof. dr. Karin Hediger (OU en Universiteit Basel) en Tynke de Winkel, MSc (buitenpromovendus)
   
 • Animal Assisted Therapy for adults with spectrum disorder 
  Prof. dr. Marie-José Enders-Slegers i.s.m. dr. Annelies Spek (Autisme Expertisecentrum), dr. Roeslan Leontjevas (OU, Methoden en Statistiek) en Carolien Wijker, MSc (buitenpromovendus)
Therapie: online therapie
 
 • Leer te durven’: Een online CGT training gericht op het verminderen van angst bij kinderen
  Dr. Ellin Simon i.s.m. dr. Peter Verboon (OU, vakgroep Methoden en Technieken) en prof. dr. Jacques van Lankveld, prof. dr. Susan Bögels (Universiteit van Amsterdam) en prof. dr. Michelle Craske (University of California, Los Angeles)
  Meer informatie vindt u op de projectwebsite van deze training. 
   
 • Cognitive Bias Modification: Een online interventie gericht op het veranderen van impliciete cognities bij mensen met problematisch alcoholgebruik
  Dr. Denise van Deursen i.s.m. Reinout Wiers (Universiteit van Amsterdam) en Elske Salemink (Universiteit Utrecht)
 

Kind & jeugd psychopathologie

 • Jongeren met complexe problematiek en residentieel geplaatste jongeren
  Dr. Evelyn Heijnen
 • Leer te durven’: Een online CGT training gericht op het verminderen van angst bij kinderen
  Dr. Ellin Simon i.s.m. dr. Peter Verboon (OU, vakgroep Methoden en Technieken) en prof. dr. Jacques van Lankveld, prof. dr. Susan Bögels (Universiteit van Amsterdam) en prof. dr. Michelle Craske (University of California, Los Angeles)
  Meer informatie vindt u op de projectwebsite van deze training. 
 • YAM5: onderzoek naar de duidelijkheid en effectiviteit van een vragenlijst om angst op te sporen bij jongeren tussen 8 en 18 jaar
  Ellin Simon ism met Peter Muris (Maastricht University) 
 Persoonlijkheid en pervasieve problematiek
 
 • Metaperceptie van persoonlijkheid: samenhang met (arbeidsgerelateerde) psychische krachten en klachten
  Dr. Jeroen Kuntze i.s.m. dr. Anita de Vries (OU, vakgroep Arbeids- en organisatiepsychologie), dr. Wim Bloemers (OU, vakgroep Arbeids- en organisatiepsychologie) en prof. dr. Reinout de Vries (Vrije Universiteit)
   
 • Autisme en persoonlijkheid
  Dr. Saskia Wouters, dr. Anita de Vries (OU, vakgroep Arbeids- en organisatiepsychologie) en prof. dr. Reinout de Vries (Vrije Universiteit)
   
 • Autisme en eetgedrag
  Dr. Saskia Wouters i.s.m. dr. Annelies Spek (Autisme Expertisecentrum)
   
 • Genderdysforie en autisme
  dr. mark Hommes en dr. Saskia Wouters i.s.m. Lucien Dijksma Rieske (Stepwork), Cecile Overman (Stepwork) en Alwin Man (Stepwork)
   
 • Schema’s, psycho- en persoonlijkheidspathologie bij mensen met en zonder seksuele disfuncties
  Dr. Andrea Grauvogl en dr. Stijn Friederichs
   
 • Schema’s, interpersoonlijke problematiek en eenzaamheid
  Dr. Stijn Friederichs i.s.m. prof. dr. Arjan Bos en dr. Ellen Jongen
   
 • Persoonlijkheidsdiagnostiek
  Dr. Jeroen Kuntze
 Mechanismen van psychopathologie
 
 • Perceptual Control Theory: een universele theorie over hoe mensen en andere levende wezens werken. Het centrale idee van de theorie is dat levende systemen hun percepties controleren, ze vergelijken hun perceptie van de huidige toestand met de perceptie van de gewenste toestand, en handelen om dit verschil te verkleinen. Deze theorie is de basis van de psychotherapeutische methode Method of Levels, en verklaart ook hoe en waarom vele andere psychotherapeutische technieken effectief kunnen zijn in het oplossen van interne conflicten.
  dr. Eva de Hullu i.s.m. dr. Warren Mansell (Manchester University) en de IAPCT (International Association for Perceptual Control Theory)

 

Inmiddels afgerond onderzoek